The Read Hat story in Kurdish(with grammatical analysis)

IZ – izafet marker(izafet is construction similar to Persian mard-e xûb, Kurdish however distinguishes masculine, feminine and plural )

M- masculine

F – feminine

OBL – oblique case

PL – plural

IMPF.PREf – imperfective prefix (di, analogous to Persian mê as in mê-konad)

CONJ.PREF – conjunctive prefix (bi, analogous to Persian be as in be-khwaanam)

1P, 2P, 3P – first person, second person, third person

ERG – ergative, when subject and object are inverted – subject is oblique case and object is indirect case (for the transitive verbs in past tenses)

COMP – comparative form of adjective

INTERJ, interjection

 

In the case Kurdish has a combination of preposition and postposition with a single meaning it is translated in this way – to1… to2, for1…. for2

 

If several grammatical or lexical formants are agglutinated (i.e. united in the way that they can be easily distinguished), they are connected with “minus” sign (-), but if two or more grammatical or lexical meanings are fusioned, it is they are marked by a single element that cannot be further analyzed or decomposed they will be connected in English translation by “plus” sign (+)

 

Text and sound for the story:

http://modersmal.skolverket.se/nordkurdiska/images/stories/nordkurdiska/cirok2004/kumsor.htm

 

hebû nebû keçeke biçûk hebû

was not-was girl-one-IZ.F small was

 

her tim kumekî sor li serê wê bû.

every time hat-one-IZ.M red on head-IZ.M her was

 

loma jê re digotin keça kumsor.

therefore to1+her to2  IMPF.PREF-said-3P.SG girl-IZ.DEF.F  hat-red

 

rojekê pîrika wê nexweş ketibû.

day-one-OBL grandmother-IZ.F her not-healthy fallen-was

 

diya wê selikek tijî xwarin kir û ew şand mala pîrka wê.

mother.IZ.F her basket-one full eating made and she(her) send house.IZ.F grandmother.IZ.F her

 

lê berî ku wê bişîne şîret lê kirin

but before that her CONJ.PREF. [would]send.3P.SG advice to+her made-3P.PL

 

nebe, nebe ku tu li nav daristanê bisekinî ha.

not-[would]-be, not-[would]-be that thou in middle forest-OBL.F stop-2P.SG

 

di nav daristanê de gur hene.

in1 middle forest.OBL.F in2 wolf(s) are

 

rast here ku gur neyên pêşiya te.

directly go that wolf(s) not-[would] come before-IZ.F. thee

 

keça kumsor soz da diya xwe ku ew di nav daristanê de nesekine.

girl.IZ.F hat-red promise gave mother-IZ.F. own that she in1 middle forest.IZ.F. in2 not-[would]-stop

 

wê selik girt û ber bi mala pîrika xwe ve meşiya.

she-ERG basket took and towards to1 house grandmother-IZ.F. own to2 walked

 

Di nav daristanê de rastî kulîlkên gelek xwaşik hat.

in1 middle forest in2 really flowers-IZ.PL very nice went(were)

 

soza ku dabû diya xwe ji bîr kir.

promise that given-was mother-IZ.F own from memory made

 

Sekinî û ji pîrika xwe re kulîlk berhev kirin.

stopped and for1 granmother-IZ.F. own for2 flower-[PL] together made-3PL(gathered)

 

hingê ji nav daran gurek derket.

then from middle trees-PL wolf-one out-came

 

gur bi rûyekî ken ber bi keça kumsor ve çû û got

wolf with face-one.IZ.M laughing towards to1 girl hat-red to2 went and said

 

rojbaş keça xweşik, tu vê sibê zû bi ku de diçî

day-good girl-IZ.F. nice thou this-OBL morning-OBL early to1 where to2 IMPF.PREF.go

 

dapîra min nexweş e.

mother-old-IZ.F me not-healthy is

 

ez diçim mala wê.

i IMPF.PREF.go house.IZ.F. her

 

dapîra te li ku ye

mother-old thee in where is

 

ew li paş wî girê han, di holika xwe de dijî

she in beyond this-OBL.M hill.IZ.M. this+very, in1 hut-IZ.F own in2 IMPF.PREF.lives

 

kêfa gur hat, şa bû, keçik li cih hişt û ber bi mala pîrê ve bazda.

appetite-IZ.F wolf came, happy became, girl in place left and towards to1 house-IZ.F. grandmother to2 ran

 

çû, çû û gihîşt ber mala pîrê û li derî xist.

went, went and reached towards house-IZ.F grandmother and into door beat

 

pîrê bi dengekî bilind got

grandmother with voice-one-IZ.M. high said

 

ew kî ye

that who is

 

gur dengê bi zarê keça kumsor kir û got

wolf voice-IZ.M. with language-IZ.M. girl-IZ.F. hat-red made and said

 

-eeee ez im ez, ez im pîrê.

eeee i am i, i am grandmother

 

ez keça kumsor im.

i girl-IZ.F. hat-red am

 

min ji te re xwarin anîye.

i-ERG for1 thee for2 eating brought-is

 

pîrê got, – derî vekirî ye, were hundir.

grandmother said – door open is, come inside

 

gur tavilê derî vekir û xwe avêt ser pîrê û bi carekê de daqurtand.

wolf immediately door opened and self threw on gransdmother and with1 time-one-OBL with2 swallowed

 

kincên pîrê li xwe kirin.

clothes.IZ.PL grandmother-OBL in oneself made-3PL

 

kete nav nivînên wê û li benda keça kumsor ma

fell inside bed-IZ.PL her and in waiting girl-IZ.F. hat-red remained

 

keça kumsor têra xwe kulîlk berhev kirin,

girl.IZ.F hat-red satisfaction-IZ.F own flower(s) together gathered-3PL

 

paşê kete rê û çû mala pîrika xwe.

afterwards fell road and went house-IZ.F grandmother own

 

dema ku gehîşt mala pîrikê, dît ku derî vekirî ye.

time that reached house-IZ.F grandmother-OBL, seen that door open is

 

ket hundir û deng li pîrika xwe kir û got

fell(entered) inside and voice to gramdmother-IZ.F own made and said

 

pîrê, diya min ji te re xwarin şandiye!

grandmother, mother-IZ.F my to1 you to2 eating send-is

 

gur bi zarê pîrê kir.

wolf with speech-IZ.M. grandmother made

 

min pir bêriya te kiriye.

me much longing-IZ.F you made-is

 

ka were, were cem min, bikeve nav nivinan.

ka(attention getting particle) come, come towards me, CONJ.PREF.fall(enter) middle bed.PL.OBL

 

keçikê selika xwarinê li ber serê pirê danî û ket hembêza wê.

girl-OBL(ERG) basket-IZ.F. eating-OBL to before head-IZ.M old+lady.OBL put and fell embrace-IZ.F her

 

destê xwe li ser rûyê pîrê gerand û pirsî

hand-IZ.M own on over face-IZ.M old+lady extended and asked

 

pîrê, guhên te çima weha mezin in

grandmother, ears.IZ.PL you why so big are

 

ji bo ku te baştir bibihîzim

for1 for2 that you good-COMP(better) CONJ.PREF.[would] hear-1P

 

çawên te çima weha mezin in

eyes.IZ.PL you why so big are

 

ji bo ku te baştir bibînim

for1 for2 that you good-COMP(better) CONJ.PREF.[would] hear.1P

 

pozê te çima weha mezin e

nose.IZ.PL you why so big is

 

ji bo ku te baştir bîhn bikim

for1 for2 that you good-COMP(better) smell CONJ.PREF.[would] make-1P

 

destên te çima weha mezin in

hands.IZ.PL you why so big are

 

ji bo ku te baştir hembêz bikim

for1 for2 that you good-COMP(better) embrace CONJ.PREF.[would] make.1P

 

devê te çima weha mezin e

mouth.IZ.M you why so big is

 

ji bo ku te bixwim.

for1 for2 that you CONJ.PREF.[would] eat.1P

 

gur keça kumsor jî bi carekê de daqurtand.

wolf girl-IZ.F hat-red also with1

 

zikê gur nepixî û di nav ciye pîrê de di xew re çû.

stomach-IZ.M wolf inflated and in1 middle place-IZ.M. grandmother in2 into1 sleep into2

 

hewqas pir xwaribû ku pife pif û xure xur pê ket.

somuch full eaten-was that puff puff and khurr khurr with+him went

 

lê şansê wan hebû ku nêçîrwanek di ber mala pîrê re derbas bû.

but chance-IZ.PL them was that hunter-one by1 before house.IZ.F. grandmother by2 passing was

 

çawa ku xure xura gur bihîst.

so that khurr khurr-IZ.F wolf heard

 

ber bi derî ve çû.

towards to1 door to2 went

 

derî vekirî bû.

door open was

 

hêdika çû hundir.

slowly went inside

 

dît ku gurek di nav nivînên pîrê de ye.

saw that wolf in1 middle bed-IZ.PL grandmother in2 is

 

zikê gur qelaşt, pîrê û keça kumsor jê derxistin.

stomach-IZ.M wolf split, grandmother and girl-IZ.F hat-red from-it went+out

 

dema ku keça kumsor ji zikê gur derkete, got

time that girl-IZ.F hat-red from stomach-IZ.M wolf went+out, said

 

oy, zikê gur çiqas tarî bû!

oy stomach-IZ.M wolf how+much dark was

 

nêçîrvan û pîrê ji keça kumsor re gotin

hunter and grandmother to1 girl-IZ.F hat-red to2 said.PL.3P

 

carek din bi ya mezinên xwe bike ha.

time-one other with those big(grown-up) own CONJ.PREF.do INTERJ

Advertisements
This entry was posted in kurdish.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s